CV


Referanser


Artikler og intervjuer


Norsk Gestaltterapeut forening

Som medlem av Norsk Gestaltterapeutisk Forening er jeg bundet av foreningens regler for etikk med bl.a. krav om taushetsplikt og regelmessig veiledning.
Her kan du lese mer om Norsk Gestaltterapeutisk Forening, www.ngfo.no